Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο : (+30) 2810 234098
  Φαξ: (+30) 2810 325167

  Κεντρικό Κατάστημα
  info@halplast.gr Ηράκλειο, Κρήτη,

 • Τηλέφωνο : (+30) 2810 234098
  Φαξ: (+30) 2810 325167

  Κατάστημα Αθηνών
  athens@halplast.gr Μοσχάτο, Αθήνα,

 • Τηλέφωνο : (+30) 28910 91492
  Φαξ: (+30) 28910 91198

  Βιομηχανία Ηλεκτρολογικού Υλικού
  info@halplast.gr Ηράκλειο, Κρήτη,