Πιστοποίηση

Όραμα της εταιρείας μας είναι να ταυτιστεί με την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και να καταλάβει διακεκριμένη θέση στην αγορά.

Το σύστημα ποιότητας της εταιρείας πιστοποιείται από την TQS HELLAS, Ltd, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001-2000. Μπορείτε να δείτε τη Πιστοποίηση παρακάτω.

Visit fbetting.co.uk ladbrokes