Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προσωληνωμένο Σπιράλ

Tύπος Κωδικός Συσκευασία
Σπιράλ Φ23
Κόκκινο - μπλε - μαύρο με σωλήνα Φ16x2 PE-RT
10.02.10.07 50m
Σπιράλ Φ23
Κόκκινο - μπλε - μαύρο με σωλήνα Φ16x2 PE-X
10.02.10.06 50m
Σωλήνα Φ16x2 PE-RT (Απλή) 10.02.10.09 50m
Σωλήνα Φ16x2 PE-X (Ακτινωτή) 10.02.10.08 50m
Διαβάστηκε 5652 φορές